Välkommen

till ett modernt företag inom värme, vatten, sanitet och el

Kvalitetsarbete

Det arbete vi lämnar ifrån oss skall vara utfört så professionellt och snyggt som omständigheterna bara tillåter!

Verksamhetsområde

Stånga Rör & El AB är ett modernt VVS- och elföretag, som täcker alla idag förekommande verksamhetsområden inom värme, vatten, sanitet och el

Samlad kompetens

Nu samlar vi all kompetens i ett och samma företag vilket underlättar arbetet både för oss som uppdragstagare, och för dig som kund.

Aktuellt

Facebook

Skrolla till toppen